Swami Vivekananda

Patratun Vyakt Zalele Vivekananda (पत्रातून व्यक्त झालेले विवेकानन्द)

Rs.80.00
Patratun Vyakt Zalele Vivekananda
Patratun Vyakt Zalele Vivekananda
Publication Year: 
1995
Edition: 
2
Format: 
Soft Cover
Pages: 
147
Volumes: 
1
Language: 
Marathi
VRM Book Code: 
1553
Patratun Vyakt Zalele Vivekananda
Patratun Vyakt Zalele Vivekananda

Samarth Ramdas Aani Vivekananda (समर्थ रामदास आणि विवेकानन्द)

Rs.30.00
Samarth Ramdas Aani Vivekananda (समर्थ रामदास आणि विवेकानन्द)
Samarth Ramdas Aani Vivekananda (समर्थ रामदास आणि विवेकानन्द)
Publication Year: 
1993
Edition: 
6
Format: 
Soft Cover
Pages: 
88
Volumes: 
1
Language: 
Marathi
VRM Book Code: 
1557
Samarth Ramdas Aani Vivekananda (समर्थ रामदास आणि विवेकानन्द)
Samarth Ramdas Aani Vivekananda (समर्थ रामदास आणि विवेकानन्द)

Americet Swami Vivekananda (अमेरिकेत स्वामी विवेकानंद)

Rs.60.00
Americet Swami Vivekananda (अमेरिकेत स्वामी विवेकानंद)
Americet Swami Vivekananda (अमेरिकेत स्वामी विवेकानंद)
Translator: 
Shri. Anant Murlidhar Bagul
Publication Year: 
2011
Edition: 
1
Format: 
Soft Cover
Pages: 
120
Volumes: 
1
Language: 
Marathi
VRM Book Code: 
1842
Americet Swami Vivekananda (अमेरिकेत स्वामी विवेकानंद)
Americet Swami Vivekananda (अमेरिकेत स्वामी विवेकानंद)

संघटनेची मूलभूत  तत्वे  आचरण्यासाठी स्वामी विवेकानंद तरुणाना सांगतात, "वत्सांनो, कार्य सुरु करून द्या - तुमच्यामध्ये अग्नि प्रज्वलित होइल. संघटित होउन कार्य करण्याची क्षमता आपल्या अंगी मुळीच नाही, ती आता आपल्या  अंगी आणली पाहिजे आणि याचे रहस्य जर कशात असेल तर ते मत्सराच्या अभावात आहे. आपल्या बंधुंशी, आपल्या सहकार्यांशी सर्वदा सहमत होण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे आणि त्यांच्याशी नेहमी जुळते घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. संघटित होउन कार्य करण्याचे हेच रहस्य होय. शूरपणाने परिस्थितीला तोंड द्या. जीवन क्षणभंगुर आहे . ते एखाद्या महान कार्यासाठी वेचा.

Avismarniya Vivekananda (अविस्मरणीय विवेकानंद)

Rs.60.00
Avismarniya Vivekananda
Avismarniya Vivekananda
Publication Year: 
2011
Edition: 
1
Format: 
Soft Cover
Pages: 
128
Volumes: 
1
Language: 
Marathi
VRM Book Code: 
1843
Avismarniya Vivekananda
Avismarniya Vivekananda

विवेकानंद- साऱ्या जगाला मोहवून टाकणारी ही पाच अक्षरे , विवेकानंद शब्द उच्चारताच त्यांच्या बालपणीचा अवखळ बिले , तरुण पणीचा सळसळता नरेन आणि संपूर्ण जगाला वंदनीय असलेले स्वामी विवेकानंद हा सारा जीवनप्रवास आपल्या प्रत्येकालाच मोहवून टाकणारा , चैतन्य देणारा असाच आहे . स्वामी विवेकानंदांच्या या साऱ्या अविस्मरणीय आठवणींची काही पिंपळपाने आपल्या किशोर मित्रांसाठी, सुप्रसिद्ध लेखक प्रा. शशिकांत मांडके यांनी या पुस्तकातून आपल्या समोर ठेवली आहेत.

Incidents From the Life Of Swami Vivekananda

Rs.30.00
Incidents From the Life Of  Swami Vivekananda
Incidents From the Life Of  Swami Vivekananda
ISBN: 
81-89248-15-4
Publication Year: 
1983
Edition: 
1
Format: 
Soft Cover
Pages: 
48
Volumes: 
1
Language: 
English
VRM Book Code: 
1514
Incidents From the Life Of  Swami Vivekananda
Incidents From the Life Of  Swami Vivekananda

O India ! wake up !

Rs.40.00
O India ! wake up !
O India ! wake up !
ISBN: 
81-89248-70-08
Publication Year: 
2006
Edition: 
1
Format: 
Soft Cover
Pages: 
88
Volumes: 
1
Language: 
English
VRM Book Code: 
1468
O India ! wake up !
O India ! wake up !

Swami Vivekananda Hero for the Indian Youth

Rs.45.00
Swami Vivekananda Hero for the Indian Youth
ISBN: 
81-89248-82-92
Publication Year: 
1998
Edition: 
5
Pages: 
138
Volumes: 
5
VRM Book Code: 
1517
Swami Vivekananda Hero for the Indian Youth

Swami Vivekananda's Message To Modern India

Rs.25.00
Swami Vivekananda's Message To Modern India
Swami Vivekananda's Message To Modern India
ISBN: 
81-89248-55-3
Publication Year: 
2013
Edition: 
4
Format: 
Soft Cover
Pages: 
64
Volumes: 
1
Language: 
English
VRM Book Code: 
1653
Swami Vivekananda's Message To Modern India
Swami Vivekananda's Message To Modern India

Swami Vivekananda India's Emissary to The West

Rs.20.00
Swami Vivekananda India's Emissary to The West
Swami Vivekananda India's Emissary to The West
ISBN: 
81-89248-54-5
Publication Year: 
2004
Edition: 
3
Format: 
Soft Cover
Pages: 
64
Volumes: 
1
Language: 
English
VRM Book Code: 
1652
Swami Vivekananda India's Emissary to The West
Swami Vivekananda India's Emissary to The West

Swami Vivekananda On The Essence Of Hinduism

Rs.30.00
Swami Vivekananda On The Essence Of Hinduism
Swami Vivekananda On The Essence Of Hinduism
ISBN: 
81-89248-06-5
Publication Year: 
1996
Edition: 
4
Format: 
Soft Cover
Pages: 
82
Volumes: 
30
Language: 
English
VRM Book Code: 
1713
Swami Vivekananda On The Essence Of Hinduism
Swami Vivekananda On The Essence Of Hinduism
Syndicate content