Youth

Swadeshi - The Nation-Building Philosophy

Rs.80.00
Swadeshi - The Nation-Building Philosophy
Publication Code: 
BE66
Format: 
Soft Cover
Pages: 
308
Volumes: 
1

भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या

Rs.80.00
भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या
भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या
Translator: 
अशोक गंगाधर कुलकर्णी
Edition: 
1
Format: 
Soft Cover
Pages: 
120
Volumes: 
1
Language: 
Marathi
भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या
भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या

विवेकानंद केंद्राच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती निवेदिता भिडे यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या दृष्टीकोनातून भारतीय स्त्रीजीवन या विषयावर लिहिलेल्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा भातीय स्त्री-जीवन काल, आज, उद्या हा अशोक गंगाधर कुलकर्णी यांनी केलेला मराठी अनुवाद. तो प्रकाशित होत असताना ते हयात नाहीत याची बोच मात्र कायमच मनात राहणार आहे.

All Power is Within You...

Rs.80.00
All Power is Within You...
All Power is Within You...
VRM Code: 
3077
Publication Year: 
2013
Edition: 
4
Format: 
Soft Cover
Pages: 
120
Language: 
English
All Power is Within You...
All Power is Within You...

Indian Education: Genesis, Growth, Development and Decline

Rs.75.00
Indian Education: Genesis, Growth, Development and Decline
ISBN: 
81-89248-102-37
VRM Code: 
1791
Publication Year: 
2014
Edition: 
1
Format: 
Soft Cover
Pages: 
159
Language: 
English
Indian Education: Genesis, Growth, Development and Decline

Gramodaya for Right Living

Rs.300.00
Gramodaya for Right Living
Gramodaya for Right Living
VRM Code: 
1725
Publication Year: 
2012
Edition: 
2
Format: 
Soft Cover
Pages: 
128
Language: 
English
Gramodaya for Right Living
Gramodaya for Right Living

Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)

Rs.70.00
Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)
Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)
Translator: 
S.Swaminathan
VRM Code: 
1482
Publication Code: 
BT17
Edition Year: 
June - 2015
Edition: 
4ED
Format: 
Soft Cover
Pages: 
216
Language: 
Tamil
Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)
Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)

Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)

Rs.20.00
Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)
Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)
VRM Code: 
3048
Publication Year: 
2013
Format: 
Soft Cover
Pages: 
40
Language: 
Marathi
Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)
Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)

Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)

Rs.10.00
Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)
Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)
VRM Code: 
3014
Publication Year: 
2013
Edition: 
2
Format: 
Soft Cover
Pages: 
24
Language: 
Marathi
Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)
Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)

Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)

Rs.25.00
Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)
Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)
VRM Code: 
3076
Publication Year: 
2013
Format: 
Soft Cover
Pages: 
40
Language: 
Marathi
Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)
Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)
Syndicate content