Youth

भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या

Rs.80.00
भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या
भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या
Translator: 
अशोक गंगाधर कुलकर्णी
Edition: 
1
Format: 
Soft Cover
Pages: 
120
Volumes: 
1
Language: 
Marathi
भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या
भारतीय स्त्री जीवन - काल, आज, उद्या

विवेकानंद केंद्राच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती निवेदिता भिडे यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या दृष्टीकोनातून भारतीय स्त्रीजीवन या विषयावर लिहिलेल्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा भातीय स्त्री-जीवन काल, आज, उद्या हा अशोक गंगाधर कुलकर्णी यांनी केलेला मराठी अनुवाद. तो प्रकाशित होत असताना ते हयात नाहीत याची बोच मात्र कायमच मनात राहणार आहे.

All Power is Within You...

Rs.80.00
All Power is Within You...
All Power is Within You...
Publication Year: 
2013
Edition: 
4
Format: 
Soft Cover
Pages: 
120
Language: 
English
VRM Code: 
3077
All Power is Within You...
All Power is Within You...

Indian Education: Genesis, Growth, Development and Decline

Rs.75.00
Indian Education: Genesis, Growth, Development and Decline
ISBN: 
81-89248-102-37
Publication Year: 
2014
Edition: 
1
Format: 
Soft Cover
Pages: 
159
Language: 
English
VRM Code: 
1791
Indian Education: Genesis, Growth, Development and Decline

Gramodaya for Right Living

Rs.300.00
Gramodaya for Right Living
Gramodaya for Right Living
Publication Year: 
2012
Edition: 
2
Format: 
Soft Cover
Pages: 
128
Language: 
English
VRM Code: 
1725
Gramodaya for Right Living
Gramodaya for Right Living

Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)

Rs.70.00
Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)
Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)
Publication Year: 
2015
Edition: 
2
Format: 
Soft Cover
Pages: 
208
Language: 
Tamil
VRM Code: 
1482
Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)
Sevaye Sadhanai(சேவையே சாதனை)

Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)

Rs.20.00
Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)
Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)
Publication Year: 
2013
Format: 
Soft Cover
Pages: 
40
Language: 
Marathi
VRM Code: 
3048
Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)
Shodh Shashwatacha (शोध शाश्वताचा)

Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)

Rs.10.00
Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)
Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)
Publication Year: 
2013
Edition: 
2
Format: 
Soft Cover
Pages: 
24
Language: 
Marathi
VRM Code: 
3014
Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)
Suvichaar Pushpa (सुविचार पुष्प)

Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)

Rs.25.00
Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)
Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)
Publication Year: 
2013
Format: 
Soft Cover
Pages: 
40
Language: 
Marathi
VRM Code: 
3076
Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)
Na Disalela vivekchandra(न दिसलेला विवेक चंद्र)

Prosperous India (Samartha Bharata)

Rs.100.00
Prosperous India (Samartha Bharata)
Prosperous India (Samartha Bharata)
ISBN: 
81-89248-57-33
Publication Year: 
2004
Edition: 
1
Format: 
Soft Cover
Pages: 
272
Language: 
English
VRM Code: 
1745
Prosperous India (Samartha Bharata)
Prosperous India (Samartha Bharata)
Syndicate content